Historiallisia rautatiesuunnitelmia

Historia
KOKKILA JA RAUTATIE (OTE KAUPPAKIRJASTA 1924)
Siinä tapauksessa että eduskunta päättää ennen vuoden 1934 loppua rakennettavaksi Hämeenlinnan-Kuhmoisen-Jyväskylän rautatien ja että tämä rautatie tulee leikkaamaan minun omistamaani maatilaa.sitoudun
minä allekirjoitttanut luovuttamaan rautatien tarpeiksi,niinhyvin rataa kuin pysäkki-ja asema-aluettakin varten,tarvittavan maa-alueen ostamaltani _______________________ nimiseltä tilan N:o___ Hauhon pitäjän _ KOKKILAN_kylässä
tässä alempana mainittuun,Hauhon kunnan manttaalimiesten kuntakokouksesen joulukuun 11 päivänä 1923 vahvistamaan hintaan tämän rautatien tarpeiksi luovutetusta maasta hehtaaria kohti,
kuin myöskin minun maani osaksi tulevan rautatien alueen lunastushintaa vahvistavaan korvaukseen siinä tapauksessa,etten tätä sitoumustani täyttäisi.

Jos minä myyn taikka muutoin luovutan puheenaolevan tilan tai osan siitä,olen luovutuskirjaan merkitsevä,että tämä sitoumus on voimassa uuteenkin omistajaan nähden.
Viljelysmaan hinnoittelun perustana on käytettävä samaa luokitusta kun käytetään kunnallisessa verotuksessa ja luokitetaan maa siinä suhteessa kolmeen eri luokkaan
ja määrätään maan hinta luokituksen perusteella seuraavaksi:
1-luokan viljelysmaasta kaksituhatta(2,000) markkaa ha alalta;
2-luokan viljelysmaasta tuhatviisisataa (1,500) markkaa ha alalta;ja
3-luokan viljelysmaasta tuhat (1,000) markkaa ha alalta.

Siinä tapauksessa että rata tulisi kulkemaan kovin vahingollisesti maanomistajan maan läpi,kuten esim.kapean lohkon pituussuuntaan,vinoon sarkojen poikki,
pientilallisen maan läpi ilmeisesti vahingoksi viljelmän omistajalle tai jossain muussa suhteessa suu resti vahingoittaen maanomistajan vastaista toimeentulomahdollisuutta,
on korvaus oleva suurempi ja tulee silloin arviolautakunnan kayttää hinnoittelussa korkeampaa ja asian laatuun nähden korkeampaa hinnoittelua.
Metsämaan hinnoittelussa maa jaetaan neljään luokkaan ja määrätään eri luokille seuraavat hinnat:
1-luokan metsämaalle kahdeksansataa (800) markkaa ha alalta;
2-luokan metsämaalle kuusisataa (600) markkaa ha alalta;
3-luokan metsämaalle neljäsataa ( 400) markkaa ha alalta;
4-luokan metsämaalle Kaksisataa (200) markkaa ha alalta;
sekä on myös metsämaan hinnoittelussa otettava huomioon niitä seikkoja,joista yllä viljelysmaan hinnoittelun yhteydessä on mainittu.
Tämä maanluovutussitoumus on voimassa vuoden 1935 loppuun,jos rautatietöitä Hämeenlinnan-Kuhmoisten_jyväskylän rataa varten ei ennen joulukuun 31 päivää 1935 ole aloitettu
taikka tätä sitoumusta muutoin uudistettu joko samanlaisena taikka muutetuin ehdoin,on se rauennut.

Hauholla______________kuun____päivänä 1924. ________________________________________ ___________________________________ (maanomistajan omakätinen nimikirjoitus) (aviopuolison omakätinen nimikirjoitus
Että tämän sitoumuksen ovat omakätisesti allekirjoittaneet _________________________________________ ______________________________________ todistavat: ________________________________________ ________________________________________
Sitoumuskirjan toinen kappale on sen antajalla ja toinen kappale Keski-Hämeen rautatietoimikunnalla.